Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016-2017 tại Hội trường trường trung học cơ sở thị trấn, khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Nội dung bồi dưỡng 02 chuyên đề. Chuyên đề 1 ” Phối hợp với phụ huynh giáo dục trẻ tại gia đình”  tập huấn 01 ngày (lớp thứ nhất tập huấn ngày 10/9/2016, lớp thứ hai tập huấn ngày 11/9/2016); Chuyên đề 2 ” Tạo hình bằng vật liệu mở” tập h uấn trong 02 ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2016.

Sau đây là sản phẩm của các lớp tập huấn

20160917_145330 20160917_145602 20160917_145802 20160917_150201 20160917_150535 20160917_150942 20160918_094600 20160918_094614 20160918_094705 20160918_144339 20160918_144454 20160918_144700 20160918_151528 20160918_152504 20160918_152506 20160918_153216 20160918_153327 20160918_153913 20160918_154003 20160918_154009 20160918_154145                                                                                                                            Bài và ảnh: Ngô Thị Thu Thủy

Phó Hiệu trưởng trường mẫu giáo Phong Đông