Thi đua – Khen thưởng

Quyết định của UBND tỉnh Kiên GIang về việc tặng Bằng khen của UBND tỉnh đối với cá nhân năm học 2016-2017

Quyết định của UBND tỉnh Kiên GIang về việc tặng Bằng khen của UBND tỉnh đối với cá nhân năm học 2016-2017

Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh đối với cá nhân năm học 2016-2017

Công đoàn cơ sở khối giáo dục ký giao ước thi đua năm học 2016-2017

Công đoàn cơ sở khối giáo dục ký giao ước thi đua năm học 2016-2017

      Vừa qua, trong 3 ngày 12, 13 và 14/10/2016 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện (LĐLĐ) Vĩnh Thuận đã chỉ đạo 34 CĐCS khối Giáo dục hoàn thành công tác ký giao ước thi...

Kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2015-2016

Kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2015-2016

Các Quyết định định khen thưởng thành tích giáo dục của phòng giáo dục và đào tạo Vĩnh Thuận năm học 2015-2016 Quyết  định số 446B/QĐ-BGD&ĐT ngày  05/02/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tặng kỷ niệm chương...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thuận tham dự Hội thi tin học trẻ năm 2016

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thuận tham dự Hội thi tin học trẻ năm 2016

Đoàn THCS Hồ Chí Minh – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận cử đoàn học sinh dự thi tin học trẻ khối học sinh phổ thông năm 2016 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ...

Danh sách học sinh dự thi olympic tiếng anh (IOE) cấp tỉnh

Danh sách học sinh dự thi olympic tiếng anh (IOE) cấp tỉnh

Căn cứ kết quả thi IOE cấp huyện, Phòng GD&ĐT chọn những học sinh có tên trong danh sách dự thi cấp tỉnh.

Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh năm 2015

Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh năm 2015

– Quyết định số 1895/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/9/2015 về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. – Quyết định số 1894/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/9/2015 về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. – Quyết định số 1893/QĐ-UBND...