Trung học cơ sở

Danh sách học sinh dự thi olympic tiếng anh (IOE) cấp tỉnh

Danh sách học sinh dự thi olympic tiếng anh (IOE) cấp tỉnh

Căn cứ kết quả thi IOE cấp huyện, Phòng GD&ĐT chọn những học sinh có tên trong danh sách dự thi cấp tỉnh.

Danh sách thí sinh dự thi Olympic tiếng anh (IOE) cấp huyện năm học 2015-2016

Danh sách thí sinh dự thi Olympic tiếng anh (IOE) cấp huyện năm học 2015-2016

Tải Quyết định thành lập các Hội đồng coi thi IOE cấp huyện

Kết quả thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh

Kết quả thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh

          Năm nay, Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận cử đoàn học sinh dự thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2015-2016 có 06 em. Có 03 em đạt giải (01 giải...

Tổ chức cuộc thi “Văn hay, chữ tốt” các cấp năm 2015

Tổ chức cuộc thi “Văn hay, chữ tốt” các cấp năm 2015

Sở GD&ĐT Kiên gian ban hành văn bản số 1440/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14/9/2015 về việc tổ chức cuộc thi ” Văn hay, chữ tốt” năm 2015. http://vinhthuan.edu.vn/vtk-cong-van/1440sgddt-gdtrh