Thông báo

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch

Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Vĩnh Thuận thông báo nội dung kiểm tra, sát hạch đối với các vị trí xét tuyển UBND HUYỆN VĨNH THUẬN HĐXT VIÊN CHỨC Số: 12/TB-HĐXTVC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Trang 8 / 8« Đầu...45678