Khoa học – Công nghệ

Đăng ký thành viên trên trang Education Microsoft

Đăng ký thành viên trên trang Education Microsoft

Bước 1: Truy cập trang web: https://education.microsoft.com/ và nhấn vào ĐĂNG NHẬP (SIGN IN) Bước 2: Chọn nhiều cách đăng nhập khác nhau. Ở đây ta có thể chọn đăng nhập bằng Facebook cho nhanh   Bước 3: Nhập...

Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2016; chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 –...

Hội Cựu giáo chức huyện Vĩnh Thuận họp mặt cuối năm

Hội Cựu giáo chức huyện Vĩnh Thuận họp mặt cuối năm

Sáng ngày 02/02/2016, tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức huyện Vĩnh Thuận tổ chức họp mặt hội viên Xuân Bính Thân với 37 đại biểu tham dự. Đến dự buổi họp mặt...