Chi bộ trường trung học phổ thông Vĩnh Phong 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ban chi ủy trường THPT Vĩnh Phong làm tham mưu cho Chi bộ xây dựng Kế hoạch triển khai quán triệt cụ thể hóa tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến các đồng chí trong Ban chi ủy, đảng viên qua đó từng đồng chí nâng lên vai trò trách nhiệm của mình, đặc biệt chất lượng giáo dục hàng năm đều cao. Trong 3 năm liền trở lại đây Chi bộ trường THPT Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận đều đạt trong sạch vững mạnh.

          Trường THPT Vĩnh Phong có 33 đảng viên, toàn trường có 49 cán bộ, công chức, viên chức, tổng số 23 lớp với 907 học sinh. Ban giám hiệu nhà trường tổ chức triển khai Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên và Kế hoạch của Chi bộ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai đảng viên, giáo viên viết bảng đăng ký học tập và làm theo chuyên đề cụ thể của từng năm.

          Tập thể luôn xác định cuộc vận động về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, quần chúng trong cơ quan, thường xuyên gắn với việc triển khai các Nghị quyết của nhà trường. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các tổ tham gia đóng góp xây dựng và phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và thực hiện tốt các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhà trường thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt những năm công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao trách nhiệm, không lãng phí sức lao động, lãng phí thì giờ, lãng phí tiền của nhà nước, sử dụng trang thiết bị được bảo quản an toàn cho cơ quan, không tiêu xài xa xỉ, không tổ chức liên hoan, không sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất của cơ quan một cách lãng phí.

          Gắn với các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của ngành. Công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh; Tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ tạo sân chơi cho học sinh vui chơi và rèn luyện. Thầy Nguyễn Thanh Nhứt, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Phong nói: với nhiều năm qua nhà trường học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ Chỉ thị 03 cho đến 05, việc thực hiện thì bám theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện Vĩnh Thuận hàng năm sau khi học tập về các nội dung thì nhà trường lập kế hoạch triển khai cho toàn giáo viên nhà trường trong sinh hoạt dưới cờ thì tập thể cũng thông qua cho học sinh biết hàng năm sau khi đã cho giáo viên cũng như chi bộ cũng như giáo viên biết thì tất cả đều có viết bảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, hàng tháng trong cuộc họp thì cũng có nhận xét đánh giá về việc học tập của từng đảng viên cũng như của giáo viên, cuối năm cũng dựa vào đó để nhận xét đánh giá và cũng dựa vào đó để làm tiêu chí cho nhà trường đánh giá việc hoàn thành của từng đảng viên  cũng như giáo viên trong việc hoàn thành trách nhiệm. Tập thể đảng viên cũng như giáo viên của nhà trường có triển biến rất rõ rệt nhất là trong việc giảng dạy ngày xông xáo hơn đưa phong trào của nhà trường ngày một nâng lên”.

Đảng viên tham dự hop chi bộ

           Trong quá trình tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị nhìn chung, Ban chi ủy cùng với Ban giám hiệu chủ động theo dõi, chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức thực hiện của tập thể và cá nhân đối với cán bộ đảng viên, viên chức nhà trường trong việc xây dựng bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từng cá nhân viết bản đăng ký, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cán bộ đảng viên, viên chức nhà trường trong thực hiện việc đăng ký làm theo đạt theo yêu cầu hướng dẫn đúng nội dung đăng ký. Cô Vương Ngọc Loan, Đảng viên, trường THPT Vĩnh Phong nói: “bản thân có vận dụng đức tính của người, tính giản dị tính tự học và tinh thần đoàn kết nội bộ, nói chung bản thân cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện nội bộ đoàn kết trong cơ quan, đồng nghiệp có mối quan hệ tốt hòa nhã với học sinh, qua những bài giảng về lịch sử có lồng ghép về những đức tính của Hồ Chí Minh, như về giản dị cho học sinh nắm được, đặc biệt khả năng tự học để học sinh học theo thiết kế bài giảng cho hợp lý bám sát với sách giáo khoa, đồng thời mở rộng thêm hướng dẫn học sinh học trên internet”.

          Việc tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi được chi bộ và tập thể nhà trường quan tâm chú trọng. Đặc biệt là chú trọng công tác tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh, rà soát chất lượng bài kiểm tra, rút kinh nghiệm từng giai đoạn để có biện pháp tích cực trong việc dạy, ôn tập cho học sinh; nhà trường vận dụng chính sách khuyến khích phát triển tài năng đối với các em có kết quả cao ở cuối mỗi học kỳ; hỗ trợ cho học sinh nghèo, chăm lo cho các học sinh có nguy cơ bỏ học vì khó khăn, thiếu đồ dùng học tập; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để nhắc nhở, quan tâm quản lý, động viên học sinh kịp thời.

Các em học sinh học nhóm trong tiết học môn Địa lý

          Vì vậy để nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao đòi hỏi sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể trong tất cả mọi hoạt động, coi trọng công tác xây dựng đoàn kết nội bộ. Mỗi nhà giáo phải nhận thức rõ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực thi và phát huy, đồng thời tăng cường mối liên hệ trách nhiệm của bản thân với cá nhân, bộ phận, tổ chức trong nhà trường để thực hiện mục tiêu chung của nhà trường, cũng như tự giác học tập nâng cao trình độ để kịp đáp ứng với sự thay đổi. Góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày một nâng lên.

         Bài và ảnh: Diễm Trang

 

.