Văn bản Phòng

04/KH-BTCHKPĐ

04/KH-BTCHKPĐ

Ngày đăng: Lượt xem:

180/PGD&ĐT

180/PGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Triển khai hoạt động hưởng ứng ” Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2017

178/KH-PGD&ĐT

178/KH-PGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Kê hoahcj tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trong học sinh năm học 2017-2018

177/KH-PGD

177/KH-PGD

Ngày đăng: Lượt xem:

Kê hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học năm học 2017-2018

196/QĐ-PGDDT

196/QĐ-PGDDT

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định về việc Khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2017-2018

Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

01-93-86_KH-PGD&ĐT

01-93-86_KH-PGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Kế hoạch số 01/PGD&ĐT, ngày 20/01/2010 về triển khai thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2010-2011 và giai đoạn 2011-2015; số 93/KH-PGDĐT ngày 29/9/1015 triển khai thực hiện công tác chuyên môn năm học 2015-2016 và giai đoạn 2015-2020; số 86/PGDDT ngày 16/6/2016 về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

TB

TB

Ngày đăng: Lượt xem:

Xếp loại trang tin điện tử các trường phổ thông trực thuộc năm học 2016-2017

146/QĐ-PGD&ĐT

146/QĐ-PGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định về việc khen thành tích học sinh đạt giải “Hội thi tin học trẻ khối học sinh phổ thông” cấp huyện năm 2017

127/QĐ-PGD&ĐT

127/QĐ-PGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định về việc công nhận thành tích và khen thưởng vận động viên và tập thể đạt thành tích tại giải cờ vua học sinh phổ thông cấp huyện năm học 2016-2017

Trang 1 / 612345...Cuối »