Văn bản Sở

1398/QĐ-SGDĐT

1398/QĐ-SGDĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định đoàn kiểm tra chuyên môn công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2017

1772/SGDĐT-GDTrH

1772/SGDĐT-GDTrH

Ngày đăng: Lượt xem:

Hội nghị Hội thảo dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh THCS

1609/KH-SGD&ĐT

1609/KH-SGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Các văn bản của sở GD&ĐT và văn bản số 5683/VP-KHTH, ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh chấp thuận Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

1469/SGD&ĐT-GDTrH

1469/SGD&ĐT-GDTrH

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở GD&ĐT HƯớng dẫn tổ chức các cuộc trên internet năm học 2017-2018

1359/SGDDT-GDTC

1359/SGDDT-GDTC

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhiệm vụ giáo dục thể chất năm học 2017-2018. Năm học này có tổ chức HKPĐ cấp huyện và tỉnh

1089/SGDĐT-GDMN

1089/SGDĐT-GDMN

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở GD&ĐT Kiên Giang hướng dẫn tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ siowr giáo dục Mầm non

1359/SGDĐT-GDTrH

1359/SGDĐT-GDTrH

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhiệm vụ giáo dục thể chất năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT về nhiệm vụ giáo dục thể chất

1318/SGDĐT-KTKĐCLGD

1318/SGDĐT-KTKĐCLGD

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở GD&ĐT Kiên Giang hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh lớp 9 THCS, lớp 12 THPT và giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2017-2018

4486/VP-VHXH

4486/VP-VHXH

Ngày đăng: Lượt xem:

Chấp thuận Tờ trình của Sở GD&ĐT Kiên Giang về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm học 2017-2018

1113/KH-SGDDT

1113/KH-SGDDT

Ngày đăng: Lượt xem:

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp tỉnh năm học 2017-2018

Trang 1 / 41234