Văn bản Huyện ủy-UBND huyện

220/QĐ-UBND

220/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XVII năm học 2017-2018

221/QĐ-UBND

221/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe phù đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XVII năm học 2017-2018

3859/QĐ-UBND

3859/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định và Kế hoạch kiểm tra xét công nhận PCGD-XMC năm 2017

179/UBND-VP

179/UBND-VP

Ngày đăng: Lượt xem:

Văn bản của UBND huyện về việc đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12.

213/TB-UBND

213/TB-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo phân công Cán bộ dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017

82/KH-UBND

82/KH-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020

81/KH-UBND

81/KH-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020”

182/TB-UBND

182/TB-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo của UBND huyện về phân công cán bộ dự lễ khai giảng năm học 2017-2018

106/UBND-TNMT

106/UBND-TNMT

Ngày đăng: Lượt xem:

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018 cấp xã, huyện trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

45/BC-UBND

45/BC-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

UBND huyện Vĩnh Thuận Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020.

Trang 1 / 41234