Văn bản Tỉnh ủy-UBND tỉnh

32/2016/QĐ-UBND

32/2016/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

90/2017/NQ-HĐND

90/2017/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; và Văn bản số 1752/UBND-KHTH ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND.

1609/KH-SGD&ĐT

1609/KH-SGD&ĐT

Ngày đăng: Lượt xem:

Các văn bản của sở GD&ĐT và văn bản số 5683/VP-KHTH, ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh chấp thuận Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

1954/QĐ-UBND

1954/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc khen thưởng thành tích xuất sắc phong trào thi đua năm học 2016-2017

1828/QĐ-UBND

1828/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định của UBND tỉnh Kiên GIang về việc tặng Bằng khen của UBND tỉnh

1738/CT-UBND

1738/CT-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Chỉ thị của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

23/2016/QĐ-UBND

23/2016/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

40/2016/NQ-HĐND

40/2016/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

27/2017/QĐ-UBND

27/2017/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

26/2017/QĐ-UBND

26/2017/QĐ-UBND

Ngày đăng: Lượt xem:

Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Trang 1 / 3123