Cụm chuyên môn số 4 tổ chức sinh hoạt lần 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07 tháng 12 năm 2018, cụm chuyên môn số 4 gồm các đơn vị: Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, Tiểu học Tân Thuận 2, Tiểu học Bình Minh, Tiểu học & Trung học cơ sở Vĩnh Bình Bắc, Tiểu học & Trung học cơ sở Tân Thuận 1, tổ chức sinh hoạt lần II, năm học 2018-2019 tại trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4. Thành phần tham dự gồm các viên chức là Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy bộ môn Lịch sử, Anh văn, Mỹ thuật và Tiếng Việt 1. Về dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có ông Ngô Việt Hùng – chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận.

Trong lần sinh hoạt chuyên môn lần này đã tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm các giờ dạy tại trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4: môn Anh văn do cô Trần Thị Cẩm Xuyên dạy, môn Mĩ thuật do thầy Võ Ngọc Đa dạy, môn lịch sử do thầy Nguyễn Thanh Hà dạy và Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục (việc 1-2) do cô Lê Thị Kim Tuyến giảng dạy.

Thầy Nguyễn Thanh Hà đang dạy lịch sử “Nước nhà bị chia cắt- Bến Tre đồng khởi”

Giáo viên dự giờ môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục 1  do cô Lê Thị Kim Tuyến dạy

Sau khi tổ chức dự giờ thực tế tại các lớp, các giáo viên được chia theo các nhóm theo từng môn để chia sẻ, thảo luận những nội dung, vấn đề chuyên môn về các môn học đã dự giờ. Bên cạnh đó là chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy các môn học trên tại đơn vị.

Nhóm dự giờ môn lịch sử trao đổi, chia sẻ sau giờ dạy

Thầy Ngô Việt Hùng (đứng) thống nhất các nội dung qua buổi sinh hoạt chuyên môn

Thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm đã tạo điều kiện cho giáo viên được trao đổi, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm về dạy học Tiếng việt 1 (chương trình Công nghệ giáo dục), Lịch sử, Anh văn, Mỹ thuật (theo phương pháp Đan Mạch). Chia sẻ phương pháp dạy học phát huy tính tự học của học sinh. Sinh hoạt chuyên môn, giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên – liên tục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học.

Nguyễn Thanh Hà