Nghiên cứu khoa học

Các đề án giáo dục tỉnh Kiên Giang từ nay đến năm 2020

Các đề án giáo dục tỉnh Kiên Giang từ nay đến năm 2020

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tổng quan về giáo dục Kiên Giang – Bài giảng chính trị hè 2017

Tổng quan về giáo dục Kiên Giang – Bài giảng chính trị hè 2017

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS flie Word

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS flie Word

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Thống kê số hộ gia đình trong huyện Vĩnh Thuận năm 2016

Thống kê số hộ gia đình trong huyện Vĩnh Thuận năm 2016

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Dự thảo Thông tư đánh giá học sinh tiểu học thay thế TT30

Dự thảo Thông tư đánh giá học sinh tiểu học thay thế TT30

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Thành tựu giáo dục Kiên Giang 70 năm (1945-2015)

Thành tựu giáo dục Kiên Giang 70 năm (1945-2015)

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tài liệu “Hỏi đáp về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”

Tài liệu “Hỏi đáp về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Dụ thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Dụ thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải: