Giáo viên tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong hai ngày 17 và 18/7/2020, phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận tổ chức 2 điểm bồi dưỡng trực tuyến giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản giáo dục. Điểm trường tiểu học Tân Thuận 2 bồi dưỡng môn Giáo dục thể chất; điểm Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận bồi dưỡng môn Mỹ thuật và Âm nhac. Các lớp bồi dưỡng do các báo cáo viên là tác giả, báo cáo viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thông qua ứng dụng họp trực tuyến Google Meet và nền tảng bồi dưỡng taphuan.nxbgd.vn

Giáo viên dự bồi dưỡng môn Mỹ thuật lớp 1 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận – báo cáo viên là tác giả bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”

Giáo viên dự bồi dưỡng môn Âm nhạc lớp 1 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận – báo cáo viên là tác giả bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”

Giáo viên dự bồi dưỡng môn Giáo dục thể chất lớp 1 tại Hội trường Trường tiểu học Tân Thuận 2 – báo cáo viên là tác giả bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”

Phòng GD&ĐT