Hội khuyến học huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

          Chiều ngày 24/12/2018, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Đến dự có ông Phạm Văn Hậu, Huyện ủy viên – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; ông Huỳnh Minh Tâm huyện ủy viên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện; chủ tịch Hội Khuyến học xã, thị trấn, Chi hội trường trung học phổ thông trong huyện. Ông Nguyễn Phú Lợi Ủy viên ban chấp hành Tỉnh hội – Chủ tịch hội khuyến học huyện chủ trì hội nghị.

          Sau 15 năm thành lập, đến nay toàn huyện có 8 Hội Khuyến học cấp xã, 36 chi hội trường học, 54 chi hội ấp-khu phố, 25 ban khuyến học và 551 tổ khuyến học/551 tổ NDTQ. Năm 2018 phát triển mới 2.028 hội viên; nâng số hội viên lên 16.480 hội viên, đạt 17,69% so tổng dân số của huyện.

          Trong năm, Hội đã tích cực vận động Quỹ khuyến học được 3.371.616.000 đồng, đạt 122,41% kế hoạch năm; trong đó các Hội cơ sở vận động 3.082.616.000 đồng. Các cấp Hội đã chi 3 tỷ 294 triệu 290 ngàn đồng, trong đó: cấp học bổng 399 suất, số tiền 301 triệu 200 ngàn đồng; hỗ trợ HS nghèo 16.865 suất, số tiền 2 tỷ 10 triệu 188 ngàn đồng; khen thưởng HS học giỏi 4.499 suất, số tiền 405 triệu 330 ngàn đồng; khen thưởng giáo viên giỏi 113 suất, số tiền 21 triệu 400 ngàn đồng; hỗ trợ nhà trường 556 triệu 172 ngàn đồng.

          Hội đã sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020″. Kết quả tính đến nay toàn huyện công nhận 8.993 Gia đình học tập, đạt 39,67% số hộ; 9 Dòng học học tập, đạt 81,82%; 9 Cộng đồng học tập ấp-khu phố, đạt 16,67% và 30 Đơn vị học tập, đạt 55,56%. Ngoài ra còn xây dựng được 05 câu lạc bộ “Ươm mầm ước mơ” trong các trường học để tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh giao lưu, trao đổi trong học tập.

          Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội Khuyến học huyện đạt được; đề nghị các cấp hội cần phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế đã nêu. Về nhiệm vụ công tác năm 2019, hội khuyến học huyện cần chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài; thực hiện tốt Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ đến năm 2020”; phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo hội khuyến học xã, thị trấn thực hiện đạt các chỉ tiêu công tác trọng tâm năm 2019 như: phát triển hội viên đạt chỉ tiêu tỉnh giao, quan tâm thực hiện tốt các mô hình học tập theo Quyết định 448 của Hội khuyến học Việt Nam, xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã” theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung công tác vận động Quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu kế hoạch để kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo đầu năm học 2019-2020./.

Bài và ảnh: Thượng Ngươn

Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thuận