Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Nghị định 04 của Chính phủ, Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo 35/35 Công đoàn cơ sở khối Giáo dục phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn lao động xuống dự cùng các công đoàn cơ sở; nhìn chung về chất lượng nội dung, quy trình tổ chức hội nghị có nâng lên, thực hiện tốt việc công khai dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công nhân viên chức và người lao động trong công tác tại cơ quan, đơn vị. Các công đoàn cơ sở thường xuyên chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, nội quy, quy chế, công khai tài chính… của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân viên chức và người lao động nhằm đảm bảo quyền dân chủ của công nhân viên chức và người lao động tại nơi làm việc.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tin và ảnh Phan Thị Cẩm