Hội thi Tin học trẻ khối học sinh phổ thông huyện Vĩnh Thuận năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/4/2019, tại trường Tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận, vào lúc 7 giờ 15 phút, huyện đoàn phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo Vĩnh Thuận tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối học sinh phổ thông huyện Vĩnh Thuận năm 2019.

Hội thi năm nay có 47 thí sinh dự thi (Tiểu học 31, THCS 16). Học sinh tiểu học sử dụng ngôn ngữ SCRATCH và thư viện hình ảnh/âm thanh do Hội đồng Giám khảo cung cấp để giải các bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn với thực tế. Học sinh Trung học cơ sở Chọn một trong hai nội dung: Giải các bài toán thuộc chương trình Trung học cơ sở dựa trên thư viện ngôn ngữ Pascal do Hội đồng Giám khảo cung cấp hoặc sử dụng ngôn ngữ SCRATCH và thư viện hình ảnh/video do Hội đồng Giám khảo cung cấp để giải các bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn với thực tế.

Hội thi tổ chức mỗi năm 1 lần. Hội thi có mục đích khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng trẻ trong trường học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi; tạo điều kiện thuận lợi cho các em được giao lưu học hỏi, trao đổi phương pháp học tập lẫn nhau. Là cơ sở để tuyển chọn các em học sinh giỏi tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh năm 2019.

Kết quả: