Kết quả cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận công bố kết quả cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam năm 2014

STT Họ và tên thí sinh GT Năm sinh Học sinh trường Lớp Điểm Giải
1 Đoàn Thúy Vân Nữ 26/02/2001 THCS Thị Trấn 8/2 44,0 1
2 Nguyễn Thị Chúc Anh Nữ 11/01/2000 THCS Vĩnh Phong 2 9/3 40,0 2
1 Ông Thị Trâm Nữ 22/08/2001 TH&THCS Phong Đông 8/2 39,5 3
2 Lý Hồng Điệp Nữ 12/12/2000 THPT Vĩnh Phong 9/1 37,5 4
3 Nguyễn Hồng Dân Nam 10/05/2001 THPT Vĩnh Phong 8/4 36,5 5
4 Võ Hồng Cẩm Nữ 28/08/2002 TH&THCS Phong Đông 7/2 36,0 6
5 Sử Văn Vủ Nam 06/05/2001 THCS Bình Minh 8B 36,0 7
6 Nguyễn Thị Mi Nữ 20/03/2000 TH&THCS Tân Thuận 1 9/1 36,0 8
7 Trần Khả Trân Nữ 19/07/2002 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 7A 36,0 9
8 Trần Thị Mỹ Liền Nữ 14/11/2000 THCS Tân Thuận 2 9/2 36,0 10
9 Lâm Trần Xuân Nguyên Nữ 11/07/2003 THPT Vĩnh Phong 6/1 Phạm quy
10 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 06/11/2000 THPT Vĩnh Phong 9/3 Phạm quy
11 Sử Hữu Minh Kha Nam 15/05/2002 THPT Vĩnh Phong 7/3 Phạm quy
12 Võ Thị Kim Ngân Nữ 19/06/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 9/2 Phạm quy
13 Nguyễn Trần Thi Thi Nữ 16/03/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 9/2 Phạm quy
14 Trần Thị Anh Thư Nữ 15/01/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 9/2 Phạm quy
15 Trần Thị Mai Anh Nữ 01/08/2003 TH&THCS Tân Thuận 1 6/1 Phạm quy
16 Võ Anh Thư Nữ 09/10/2003 TH&THCS Tân Thuận 1 6/1 Phạm quy
17 Đặng Thị Mộng Duy Nữ 17/06/2001 TH&THCS Tân Thuận 1 8/1 Phạm quy
3 Nguyễn Thị Cẩm Hướng Nữ 19/10/2001 TH&THCS Tân Thuận 1 8/1 Phạm quy
4 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 24/02/2001 TH&THCS Tân Thuận 1 8/1 Phạm quy
5 Nguyễn Tuấn Anh Nam 16/02/2001 TH&THCS Tân Thuận 1 8/2 Phạm quy
6 Trần Thị Diểm Mi Nữ 27/11/2000 TH&THCS Tân Thuận 1 9/1 Phạm quy
7 Lê Thị Minh Thư Nữ 02/03/2000 THCS Vĩnh Thuận 9/2 Phạm quy
8 Đặng Thi Anh Đào Nữ 30/08/2001 THCS Vĩnh Thuận 8/2 Phạm quy
9 Nguyễn Gia Bảo Nam 29/08/2001 THCS Vĩnh Thuận 8/1 Phạm quy
10 Nguyễn Thị Ngân Thảo Nữ 15/09/2002 THCS Vĩnh Thuận 7/2 Phạm quy
11 Nguyễn Dư Thừa Nam 13/01/2001 THCS Vĩnh Thuận 8/1 Phạm quy
12 Nguyễn Văn Phúc Nam 28/01/2003 THCS Vĩnh Thuận 6/2 Phạm quy
13 Võ Tường Vy Nữ 09//11/2000 THCS Thị Trấn 9/3 Phạn quy
14 La Phạm Thuận Phong Nam 30/04/2002 THCS Thị Trấn 7/8 Phạn quy
15 Phạm Quế Hương Nữ 07/04/2001 THCS Thị Trấn 8/2 Phạn quy
4 Lê Thùy An Nữ 28/01/2000 THCS Thị Trấn 9/3 Phạn quy
5 Lê Ái Duy Nữ 12/11/2003 THCS Thị Trấn 7/1 Phạn quy
6 Võ Thị Bích Ngọc Nữ 01/05/2001 THCS Thị Trấn 8/2 Phạn quy
7 Lý Thúy Duy Nữ 10/02/2001 THCS Thị Trấn 8/2 Phạn quy
8 Đặng Tiến Dũng Nam 27/12/2001 THCS Bình Minh 8A Phạn quy
5 Phạm Ngọc Kiều Linh Nữ 06/04/2001 THCS Vĩnh Phong 2 8/2 Phạn quy
6 Phạm Như Ý Nữ 29/12/2000 THCS Vĩnh Phong 2 9/3 Phạn quy
7 Hồ Thị Ngọc Hương Lý Nữ 10/12/2000 THCS Tân Thuận 2 9/3 Phạn quy
8 Lê Nhật Thảo Hiền Nữ 14/08/2001 THPT Vĩnh Phong 8/1 23,5
9 Lê Thị Diệu Ý Nữ 15/02/2001 THPT Vĩnh Phong 8/3 30,5
10 Nguyễn Kim Lên Nữ 14/11/2001 THPT Vĩnh Phong 8/4 30,5
11 Phạm Trọng Phúc Nam 17/11/2001 THPT Vĩnh Phong 8/1 28,5
12 Phạm Thị Ngọc Trân Nữ 02/04/2001 THPT Vĩnh Phong 8/1 30,5
6 Nguyễn Thị Cẩm Đoan Nữ 07/03/2000 THCS Thị Trấn 9/3 23,0
7 Lê Kim Phụng Nữ 11/07/2000 THCS Thị Trấn 9/3 28,0
8 Huỳnh Chí Thảo Vy Nữ 25/03/2001 THCS Vĩnh Bình Nam 1 8/3 26,0
9 Nguyễn Thùy Trân Nữ 10/05/2002 THCS Vĩnh Bình Nam 1 7/1 32,0
10 Phạm Mỹ Quyên Nữ 02/10/2000 THCS Vĩnh Bình Nam 1 9/3 29,0
11 Nguyễn Thị Ngân Nữ 27/08/2000 THCS Vĩnh Bình Nam 1 9/4 20,0
12 Lý Thị Ngọc Nữ Nữ 08/11/2000 THCS Vĩnh Bình Nam 1 9/1 29,0
13 Ngô Thị Ngọc Như Nữ 22/02/2002 THCS Vĩnh Bình Nam 1 7/4 31,0
14 Bùi Diễm Kiều Nữ 19/01/2000 THCS Vĩnh Bình Nam 1 9/2 24,0
15 Bùi Yến Chân Nữ 22/06/2001 THCS Vĩnh Bình Nam 1 8/4 30,0
16 Nguyễn Thị Quyền Chân Nữ 18/10/2001 THCS Vĩnh Bình Nam 1 8/3 26,0
17 Nguyễn Thị Diễn Tử Nữ 14/11/2003 THCS Vĩnh Bình Nam 1 6/3 19,0
18 Tăng Thị Thanh Thanh Nữ 30/04/2000 TH&THCS Phong Đông 9/1 34,5
19 Ngô Minh Thư Nữ 07/05/2000 TH&THCS Phong Đông 9/1 31,5
20 Phan Thành Công Nam 13/03/2002 TH&THCS Phong Đông 7/2 22,0
21 Phạm Hồng Sơn Nam 29/07/2000 TH&THCS Phong Đông 9/2 34,5
22 Danh Thị Thảo Vân Nữ 19/09/2003 TH&THCS Phong Đông 6/1 31,0
7 La Thị Cẩm Lình Nữ 19/01/2001 TH&THCS Phong Đông 8/1 21,0
8 Phan Tâm Như Nữ 12/10/2001 TH&THCS Phong Đông 8/2 28,0
9 Phạm Thị Nương Nữ 01/02/2001 THCS Bình Minh 6A 31,0
10 Trương Minh Đức Nam 14/04/2003 THCS Bình Minh 6B 31,0
11 Nguyễn Thị Quyền Chân Nữ 06/01/2002 THCS Bình Minh 7A 30,0
12 Lê Thị Mỹ Liên Nữ 21/08/2002 THCS Bình Minh 7B 30,0
13 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên Nữ 19/02/2001 THCS Bình Minh 8A 27,0
14 Phan Thị Bé Ngoan Nữ 19/06/2000 THCS Bình Minh 9 29,0
15 Nguyễn Thị Cẩm Như Nữ 06/08/2000 THCS Bình Minh 9 31,0
8 Lâm Tâm Như Nữ 30/04/2000 THCS Bình Minh 9 28,0
9 Lê Thị Huyền Trân Nữ 06/12/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 7/1 23,0
10 Trương Đặng Bình Nguyên Nam 20/01/2002 TH&THCS Tân Thuận 1 7 21,0
11 Nguyễn Thị Huỳnh Nữ 20/03/2000 TH&THCS Tân Thuận 1 9/1 32,0
12 Lê Ngọc Nhi Nữ 02/02/2003 THCS Vĩnh Phong 2 6/3 22,0
13 Nguyễn Nhã Vy Nữ 26/11/2003 THCS Vĩnh Phong 2 6/3 32,0
14 Trần Thị Hóa Nữ 22/02/2003 THCS Vĩnh Phong 2 6/4 25,0
15 Lê Huỳnh Phong Nam 11/04/2002 THCS Vĩnh Phong 2 7/3 34,0
9 Nguyễn Yến Ngọc Nữ 02/02/2001 THCS Vĩnh Phong 2 8/2 31,0
10 Bùi Ngọc Trầm Nữ 29/07/2001 THCS Vĩnh Phong 2 8/2 30,0
11 Trịnh Kim Thư Nữ 19/02/2000 THCS Vĩnh Phong 2 9/1 31,0
12 Trần Hồng Gương Nữ 20/12/2001 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 8A 30,0
13 Võ Thiên Kim Nữ 24/12/2003 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 6A 32,0
14 Lưu Triệu Linh Nữ 23/05/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 9A 30,0
15 Phan Văn Khải Nam 12/09/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 9A 26,5
10 Nguyễn Hoài Nam Nam 20/08/2003 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 6A 27,0
11 Phạm Huyền Trang Nữ 26/04/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 9B 25,0
12 Đặng Thị Cẩm Ni Nữ 30/11/1998 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 9B 21,0
13 Nguyễn Hoài Linh Nam 28/06/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 9A 25,5
14 Trương Thị Khỏe Nữ 12/10/2000 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 9A 29,0
15 Phạm Thị Tú Huỳnh Nữ 28/09/2000 THCS Tân Thuận 2 9/1 26,0
16 Nguyễn Thị Tiếc Giao Nữ 30/06/2000 THCS Tân Thuận 2 9/1 33,0
17 Võ Văn Cần Nam 01/05/2000 THCS Tân Thuận 2 9/2 30,0
18 Lâm Thanh Nhã Nam 05/09/2000 THCS Tân Thuận 2 9/1 31,0
19 Đặng Văn Phú Nam 06/01/2000 THCS Tân Thuận 2 9/3 32,0
20 Nguyễn Thị Trúc My Nữ 14/11/2000 THCS Tân Thuận 2 9/3 35,0
21 Phạm Thị Phượng Duy Nữ 01/01/2000 THCS Tân Thuận 2 9/1 28,0
22 Lê Thị Mộng Tuyền Nữ 20/10/2000 THCS Tân Thuận 2 9/1 28,0
23 Nguyễn Hoàng Nam Nam 11/12/2003 THPT Vĩnh Bình Bắc 6C 30,0
24 Nguyễn Thái Ngọc Trâm Nữ 19/08/2003 THPT Vĩnh Bình Bắc 6C 32,0
25 Thị Cẩm Thúy Nữ 12/07/2003 THPT Vĩnh Bình Bắc 6C 24,0
26 Lê Phương Uyên Nữ 02/06/2003 THPT Vĩnh Bình Bắc 6C 30,0
27 Nguyễn Tuyết Lam Nữ 21/08/2003 THPT Vĩnh Bình Bắc 6D 32,0
28 Nguyễn Thị Ngọc Thoảng Nữ 11/11/2002 THPT Vĩnh Bình Bắc 7A 25,0
29 Lê Tô Yến Xuân Nguyên Nữ 29/01/2002 THPT Vĩnh Bình Bắc 7A 29,0
30 Nguyễn Thị Tím Nữ 01/04/2000 THCS Vĩnh Thuận 9/3 24,0
31 Lê Thị Lệ Thi Nữ 11/02/2001 THCS Vĩnh Thuận 8/2 20,0
32 Hồ Hữu Ân Nam 19/07/2001 THCS Vĩnh Thuận 8/3 24,0
33 Nguyễn Thị Triệu Duy Nữ 16/09/2002 THCS Vĩnh Thuận 7/2 28,0
Tác giả bài viết: Võ Thanh Liêm
Nguồn tin: Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận