Kiên Giang: Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên GDTX tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD&ĐT Kiên Giang: Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS (kể cả cơ sở giáo dục ngoài công lập) tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thống báo mới.

Từ ngày 23/3/2020, học sinh THPT và học viên GDTX tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.