Lịch trực bão Tembin

so-do-bao-tembin-chieu-25-1514189330520

Vị trí bão Tembin lúc 13 giờ ngày 25-12 và dự báo đường đi cơn bão

Download (PDF, Unknown)