Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
791/QĐ-UBND 24/06/2016 Quyết định, Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND huyện về việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016.
1893_QD_BGDDT 03/06/2016 Quyết định, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 Ngày tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8/2016, muộn nhất vào ngày 25/8/2016 Kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2017. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2017. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 trước ngày 31/7/2017.
QĐ-BGD&ĐT 05/02/2016 Quyết định, Quyết định số 446B/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/02/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tặng kỷ niệm chương ” Vì sự nghiệp giáo dục”
03/Qđ-PGD&DT 08/01/2016 Quyết định, Quyết định thành lập các Hội đồng coi thi Olympic tiếng anh trên internet cấp huyện năm học 2015-2016
3738/QD-UBND 25/12/2015 Quyết định, Quyết định của UBND huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra kết quả duy trì, công nhận lại và công nhận đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, chống mù chữ
2781/QD-UBND 13/11/2015 Quyết định, Quyết định số 2781/QD-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tặng thưởng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015
2564/QĐ-UBND 28/10/2015 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
3218/QĐ-UBND 29/09/2015 Quyết định, Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện năm học 2015-2016
1893/QĐ-UBND 03/09/2015 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khối năm học 2014-2015
1894/QĐ-UBND 03/09/2015 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
1985/QĐ-UBND 03/09/2015 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh về việc tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015
Trang 5 / 7« Đầu...«34567»