Mô hình “Thư khen” của cô giáo trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thi đua trong học tập sẽ góp phần nâng cao chất lượng của học sinh trong lớp; giáo viên mạnh dạn đề ra những mô hình hiệu quả, phù hợp thì học sinh sẽ tích cực chủ động trong quá trình học tập. Với mục đích đó, cô Lê Thị Kim Tuyến, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A đã áp dụng mô hình “Thư khen” để động viên khích lệ các em học sinh trong học tập.

Mô hình “Thư khen” được cô Tuyến triển khai thực hiện từ năm học 2020-2021. Đến năm học 2021-2022 khi học sinh quay lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến do Covid-19 thì mô hình tiếp tục được thực hiện tại lớp 1A. Hằng tuần trong giờ sinh hoạt lớp, Cô tổng hợp những em học sinh có sự cố gắng, phấn đấu trong học tập, đặc biệt là những em còn hạn chế về năng lực, phẩm chất có sự tiến bộ để tặng những “Thư khen” được cô Tuyến thiết kế rất bắt mắt. Các em được “Thư khen” sẽ được tuyên dương trước tập thể lớp và gửi hình ảnh các em nhận thư khen lên Zalo nhóm của lớp để phụ huynh học sinh cả lớp có thể xem.

Học sinh lớp 1A nhận “Thư khen” trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần

Cô Tuyến cho biết “Qua thời gian thực hiện mô hình tại lớp, học sinh có sự cố gắng, phấn đấu và nâng cao tính thi đua trong học tập giữa các em học sinh, đặc biệt là đối với các em học sinh còn chậm hơn các bạn trong lớp cũng đã có sự tiến bộ trong học tập, học sinh rất thích được nhận thư khen, tất cả các em đều hăng hái và tích cực trong các hoạt động học tập và rèn luyện. Từ đó chất lượng đọc viết của các em đều tăng lên rõ rệt. Phụ huynh học sinh của lớp cũng rất đồng thuận với mô hình đang thực hiện tại lớp”.

Thư khen của giáo viên phụ trách lớp 1A

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, học sinh có thời gian dài học trực tuyến đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của học sinh, những giải pháp, mô hình như lớp 1A của cô Lê Thị Kim Tuyến đã nâng dần chất lượng học sinh trong lớp, góp phần nâng cao chất lượng cuối năm của nhà trường./.