Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức thi chọn học sinh giỏi THCS năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/02/2019, tại trường THCS Thị Trấn, huyện Vĩnh Thuận, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức thi học sinh cấp huyện khối THCS năm học 2018-2019, có 202 em học sinh dự thi ở khối lớp 8 và lớp 9, dự thi ở 9 môn thi.

Các em dự thi có Hạnh kiểm và Học lực từ Khá trở lên, trong đó môn dự thi xếp loại Giỏi, là đội tuyển học sinh giỏi của trường, các môn thi gồm: Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, với thời gian làm bài 150 phút, hình thức thi tự luận, riêng Môn tiếng Anh có kiểm tra kỹ năng nghe. Nội dung thi theo sách giáo khoa, tài liệu bồi dưỡng nâng cao do Vụ Giáo dục Trung học chỉ đạo thực hiện và chuẩn kiến thức kỹ năng từng bộ môn.

Nhìn chung các em học sinh tham gia dự thi làm bài với tinh thần nghiêm túc, tập trung, đồng thời qua kỳ thi này nhằm lựa chọn các em có điểm cao để dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới.

Diễm Trang

C