Tài liệu Môn Sinh Học

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tài liệu Môn Sinh Học
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin Sinh-Hoc_THCS.pdf
Loại tập tin application/pdf
Dung lượng 8.37 MB
Ngày chia sẻ 30/03/2018
Lượt xem 78
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học Môn Sinh học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học cơ sở.