Tài liệu Môn Vật Lý THCS

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tài liệu Môn Vật Lý THCS
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin Vat-Ly_THCS.pdf
Loại tập tin application/pdf
Dung lượng 9.49 MB
Ngày chia sẻ 30/03/2018
Lượt xem 76
Lượt tải 10
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học Môn Vật Lý theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học cơ sở.