Trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Đông vận động được 415kg thông qua  phong trào “Nắm gạo sẻ chia”

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Ngày 13/6/2020, Trường tiểu học và THCS Phong Đông tổng kết phong trào nắm gạo sẻ chia.

Qua thời gian phát động từ ngày 4/5/2020 đến ngày 8/6/2020 trường đã vận động được 415kg từ các em học sinh của trường, ngoài ra còn phát động các em học sinh đóng góp số tiền hơn 4 triệu đồng, trong đó trường hỗ trợ số tiền hơn 2 triệu đồng cho em Đoàn Kim Tuyến, lớp 4A2 chi phí đi mổ tim và số tiền còn lại mua mì hỗ trợ cho các em học sinh. Trường đã trao cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường mỗi em 10kg gạo và 1 thùng mì.

Thông qua phong trào, nhằm góp phần giúp cho các em học sinh tiết kiệm và đóng góp gạo để hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Mỗi ngày một nắm gạo sẻ chia với bạn bè”. Tuy là việc làm nhỏ nhưng để các em biết yêu quí, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi tinh thần đoàn kết, ý thức chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vươn lên trong học tập.

Diễm Trang