01/2016/TT-BNV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 01/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 01/01/2016
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư của Bộ nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Xem văn bản Xem Online
Tải về