350/BC-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 350/BC-UBND
Ngày ban hành 21/11/2018
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh Kiên Gíng
Xem văn bản Xem Online
Tải về