Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/HD-PGD&ĐT 24/02/2015 Văn bản khác, Phòng GD&ĐT Hướng dẫn viết, chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015- Kèm theo mẫu biên bản chấm SKKN; Phụ lục các lĩnh vực và bảng đăng ký
11/2015/QĐ-UBND 11/02/2015 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng
04/PGD&ĐT 13/01/2015 Văn bản khác, Triển khai website dựa trên hệ thống cổng thông tin phòng GD&ĐT giai đoạn 2
01/BC-PGD&ĐT 06/01/2015 Báo cáo, Báo cáo sơ kết học kỳ I và nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định, Nghị định của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
1236/HD-UBND 12/11/2014 Văn bản khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang hướng dẫn xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng
22/2014/QĐ-UBND 19/08/2014 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
26/2014/TT-BGDĐT 11/08/2014 Thông tư, THÔNG TƯ_Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
20/2014/TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư, Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015 & Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 49/2010/NĐ-CP
11/2014/TT-BGD&ĐT 18/04/2014 Thông tư, Thông tư của Bộ GD&ĐT ngày 18/4/2014 ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
460/SGDDT-KHTC 15/04/2014 Kế hoạch, Sở GD&ĐT Kiên Giang Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Nghị định, Nghị định 20 của chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ