Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3988/BGD&ĐT 06/08/2015 Văn bản khác, Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học 2015-2016. Các trường tổ chức thực hiện.
2797/QĐ-BGD&ĐT 03/08/2015 Quyết định, Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
3790/BGDĐT-GDTrH 29/07/2015 Văn bản khác, Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và tổ chức cuộc thi Vận ụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn Dạy học theo chủ đề tích hợp
1072/BC-SGDĐT 20/07/2015 Báo cáo, Tình hình thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 và nhu cầu tối thiểu để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
1061/SGDĐT 20/07/2015 Văn bản khác, Sở GD&ĐT Kiên Giang chỉ đạo các trường chấn chỉnh việc phân công nhiệm vụ giáo viên kể từ năm học 2015-2016
3524/BGDĐT-GDTrH 14/07/2015 Văn bản khác, Bộ GD&ĐT Hướng dẫn mô hình hình tập huấn trường học mới cấp THCS
991/SGDĐT-VP 01/07/2015 Văn bản khác, Sở GD&ĐT chỉ đạo về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu và quy định đồng phục học sinh năm học 2015-2016
28/TB-UBND 01/07/2015 Thông báo, Thông báo ngày 01/7/2015 của UBND huyện về việc treo cờ nước và làm vệ sinh cơ quan chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020
60/KH-UBND 11/06/2015 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
1679/QĐ-UBND 13/05/2015 Quyết định, Quyết định của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015
1678/QĐ-UBND 13/05/2015 Quyết định, Quyết định của UBND huyện về việc thành lập ban chỉ đạo xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh năm học 2015-2016
16/TB-UBND 20/04/2015 Thông báo, Thông báo về việc treo cờ và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2015