Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Thông tư, Thông tư của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
01-93-86_KH-PGD&ĐT 20/01/2010 Kế hoạch, Kế hoạch số 01/PGD&ĐT, ngày 20/01/2010 về triển khai thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2010-2011 và giai đoạn 2011-2015; số 93/KH-PGDĐT ngày 29/9/1015 triển khai thực hiện công tác chuyên môn năm học 2015-2016 và giai đoạn 2015-2020; số 86/PGDDT ngày 16/6/2016 về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017
Luật sửa đổi Luật giáo dục 2009 25/11/2009 Luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009
30 /2009 /TT-BGDĐT 22/10/2009 Thông tư,
1741/BGD&ĐT-GDTrH 05/03/2009 Văn bản khác, Bộ GD&ĐT Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”
16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Quyết định,
02/2008/QĐ-BGD&ĐT 22/01/2008 Quyết định,
14/2007/QĐ-BGDĐT 04/05/2007 Quyết định,
11/2006/QĐ-BGD&ĐT 05/04/2006 Quyết định, Quyết định của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
38/2005/QH11_Luật giáo dục 2005 05/05/2005 Luật, 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005
Trang 21 / 21« Đầu...10«1718192021