Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
60/KH-UBND 11/06/2015 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
1679/QĐ-UBND 13/05/2015 Quyết định, Quyết định của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015
1678/QĐ-UBND 13/05/2015 Quyết định, Quyết định của UBND huyện về việc thành lập ban chỉ đạo xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh năm học 2015-2016
16/TB-UBND 20/04/2015 Thông báo, Thông báo về việc treo cờ và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2015
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
1105/QĐ-UBND 13/04/2015 Quyết định, Quyết định của UBND huyện về việc thành lập hội đồng sáng kiến cấp cơ sở xét công nhận sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận năm học 2014-2015
11/HD-CĐGD 08/04/2015 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện tháng công nhân.
598/SGDĐT-KTKĐCLGD 06/04/2015 Văn bản khác, Sở GD&ĐT Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015
496/SGDĐT-GDTH 06/04/2015 Văn bản khác, Hướng dẫn ôn tập và tổ chức kiểm tra cuối năm học 2014-2015
491/TB-BTC 03/04/2015 Thông báo, Thông báo số 1 của Ban tổ chức Hội khỏe Phù đổng tỉnh công bố thời gian, địa điểm thi đấu các môn tại HKPĐ tỉnh lần thứ XVI
33/KH-PGDDT-CĐGD 26/03/2015 Kế hoạch, Kế hoạch liên tịch tổ chức hội thi đồ dùng dạy học, bài giảng điện tử và chấm điểm trang tin điện tử trực thuộc cổng thông tin phòng GD&ĐT
QĐ65/QĐ-PGD&ĐT_23032015 26/03/2015 Quyết định,