Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/2011/TT-BGDĐT 11/03/2011 Thông tư,
41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010
Luật viên chức 2010 15/11/2010 Luật,
49/2010/NĐ-CP 24/05/2010 Văn bản khác, Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc Dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
08/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Thông tư, Thông tư của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
01-93-86_KH-PGD&ĐT 20/01/2010 Kế hoạch, Kế hoạch số 01/PGD&ĐT, ngày 20/01/2010 về triển khai thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2010-2011 và giai đoạn 2011-2015; số 93/KH-PGDĐT ngày 29/9/1015 triển khai thực hiện công tác chuyên môn năm học 2015-2016 và giai đoạn 2015-2020; số 86/PGDDT ngày 16/6/2016 về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017
Luật sửa đổi Luật giáo dục 2009 25/11/2009 Luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009
30 /2009 /TT-BGDĐT 22/10/2009 Thông tư,
1741/BGD&ĐT-GDTrH 05/03/2009 Văn bản khác, Bộ GD&ĐT Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”
16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Quyết định,
02/2008/QĐ-BGD&ĐT 22/01/2008 Quyết định,
14/2007/QĐ-BGDĐT 04/05/2007 Quyết định,
Trang 22 / 23« Đầu...10«1920212223»