Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Thông tư, Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
55/QĐ-PGD&ĐT 10/03/2015 Quyết định, Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi năm 2014-2015
22/KH-PGD&ĐT 06/03/2015 Kế hoạch, Kế hoạch Sinh hoạt tổ chuyên môn các môn Toán, Tiếng anh, Sinh học liên trường theo hướng nghiên cứu bài học năm học 2014-2015
56/QĐ-PGD&ĐT 06/03/2015 Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng coi thi giải toán tiếng việt trên internet cấp huyện năm học 2014-2015
17/HD-PGDĐT-TC 05/03/2015 Văn bản khác, Mẫu đính kèm Hướng dẫn 17/HD-PGDĐT-TC
17/HD-PGDĐT-TC 05/03/2015 Văn bản khác, Hướng dẫn Quy trình và các bước tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020
52/QĐ-PGD&ĐT 05/03/2015 Quyết định, Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi "Giáo viên làm Tổng phụ trách đội TNPT Hồ Chí Minh giỏi" năm học 2014-2015
15/KH-LT 26/02/2015 Kế hoạch, Kế hoạch liên tịch giữa huyện đoàn và phòng GD&ĐT về tổ chức hội thi giáo viên tổng phụ trách ĐTNTPHCM giỏi huyện Vĩnh Thuận năm học 2014-2015
03/HD-PGD&ĐT 24/02/2015 Văn bản khác, Phòng GD&ĐT Hướng dẫn viết, chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015- Kèm theo mẫu biên bản chấm SKKN; Phụ lục các lĩnh vực và bảng đăng ký
11/2015/QĐ-UBND 11/02/2015 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng
04/PGD&ĐT 13/01/2015 Văn bản khác, Triển khai website dựa trên hệ thống cổng thông tin phòng GD&ĐT giai đoạn 2
01/BC-PGD&ĐT 06/01/2015 Báo cáo, Báo cáo sơ kết học kỳ I và nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015