Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1305/SGDĐT-GDTX 22/08/2017 Văn bản khác, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2017-2018
4486/VP-VHXH 21/08/2017 Văn bản khác, Chấp thuận Tờ trình của Sở GD&ĐT Kiên Giang về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm học 2017-2018
130/SGDDT-VP 21/08/2017 Văn bản khác, Sở GD&ĐT Kiên Giang hướng dẫn khai giảng năm học 2017-2018
1297/SGD&ĐT-GDTrH 21/08/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
1738/CT-UBND 18/08/2017 Chỉ thị, Chỉ thị của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
3764/BGDDT-GDTX 17/08/2017 Văn bản khác, Nhiệm vụ GDTX năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT
Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 16/08/2017 Văn bản khác, Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
3718/BGDĐT-GDTrH 15/08/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
535/TB-BGDDT 10/08/2017 Thông báo, Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của nghành giáo dục
27/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 Quyết định, Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
26/2017/QĐ-UBND 28/07/2017 Quyết định, Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.