4486/VP-VHXH

Ngày đăng: Lượt xem:

Chấp thuận Tờ trình của Sở GD&ĐT Kiên Giang về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm học 2017-2018