Kết quả thi violympic cấp huyện năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kỳ thi học sinh giỏi violympic toán tiếng Việt, toán tiếng Anh và vật lý khối các lớp trung học cơ sở cấp huyện được tổ chức từ ngày 02/6/2020 đến ngày 04/6/2020. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 9 điểm thi trên toàn huyện. Môn toán tiếng Việt có 287 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó khối lớp 1 có lượng thí sinh đăng ký đông nhất là 79 thí sinh; toán tiếng anh có 21 thí sinh đăng ký dự thi và môn vật lý có 24 thí sinh đăng ký dự thi.

Tuy cuộc thi năm nay phải dời lại gần 4 tháng do học sinh phải nghỉ học phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhưng số thí sinh vắng thi rất ít, số thí sinh có mặt dự thi môn toán tiếng Việt là 273/287; toán tiếng Anh là 21/21 và vật lý là 21/24.

Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 14 giải nhất; 14 giải nhì, 23 giải ba và 45 giải khuyến khích.

Kết quả môn toán tiếng Anh

Kết quả môn toán tiếng Việt

Kết quả môn vật lý