Tham gia Hội nghị giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các bạn nhấp chuột vào dòng tương ứng để đi đến liên kết cần truy cập thông tin tập huấn trực tuyến tháng 2/2024:

Tài liệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 chương trình giáo dục phổ thông 2018
  Lịch giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 từ ngày 24/02/2024 đến ngày 15/3/2024
Lịch và thời gian giới thiệu SGK các môn học
Đăng ký số lượng giáo viên tham dự Hội nghị trực tiếp môn Tiếng Anh lớp 5, lớp 9
Báo cáo số lượng tham dự Hội nghị (dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo báo)

Báo cáo số lượng tham dự Hội nghị (dành cho Trường báo về Phòng)

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vwIC3f0AKDigeshJKKt_4MOZlJ5Xh3AlZyA61LTu1MI/edit#gid=0