Báo cáo năm 2017 – Kế hoạch năm 2018

Báo cáo năm 2017 – Kế hoạch năm 2018

Lượt xem:

[...]
Báo cáo tháng 11 – Kế hoạch tháng 12 năm 2017

Báo cáo tháng 11 – Kế hoạch tháng 12 năm 2017

Lượt xem:

[...]
Báo cáo tháng 10 – Kế hoạch tháng 11 năm 2017

Báo cáo tháng 10 – Kế hoạch tháng 11 năm 2017

Lượt xem:

[...]
Báo cáo 6 tháng năm 2017

Báo cáo 6 tháng năm 2017

Lượt xem:

[...]
Báo cáo tháng 12 – Kế hoạch tháng 01 năm 2016

Báo cáo tháng 12 – Kế hoạch tháng 01 năm 2016

Lượt xem:

[...]
Báo cáo tháng 11 – Kế hoạch tháng 12

Báo cáo tháng 11 – Kế hoạch tháng 12

Lượt xem:

PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016 Tổ chức nhân sự và thi đua Tham mưu UBND huyện  tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016, kết quả có 99 thí sinh đăng ký dự tuyển trên 55 chỉ tiêu tuyển dụng; tổ chức họp giao ban lần thứ nhất Khối thi đua số 7 các Phòng Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn các khối [...]
Báo cáo 9 tháng đầu năm 2016

Báo cáo 9 tháng đầu năm 2016

Lượt xem:

[...]