Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
167-HĐBT 28/09/1982 Công văn, Quyết định, Thông tư, Quyết định của Hội đồng bộ trưởng về ngày Nhà giáo Việt Nam
1814/KL-BGDĐT 30/01/2023 Công văn, Kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Phụ lục 1_ CV 3969/BGDĐT-GDTH 20/09/2021 Công văn, Phụ lục 1_CV 3969/BGDĐT-GDTH đối với lớp 1 và 2
Phụ lục 2_ CV 3969/BGDĐT-GDTH 10/09/2021 Công văn, ớp 3, 4, 5Phụ lục 2_ CV 3969/BGDĐT-GDTH đối với lớp 3, 4, 5
3969/BGDĐT-GDTH 10/09/2021 Công văn, Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
10-GM-HĐND 07/08/2020 Công văn, Văn bản khác, Giấy mời của HĐND huyện Vĩnh Thuận về việc thông qua Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 07/8/2020 của Thường trực HĐND về việc khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
1579/SNV-TCCCVC 27/12/2019 Công văn, Văn bản của Sở Nội vụ Kiên Giang gửi UBND các huyện về việc gợi ý nội dung chuẩn bị kế hoạch sắp xếp trường, lớp và bố trí biên chế sự nghiệp giáo dục thuộc các huyện và thành phố.
82/PGDĐT 06/11/2019 Công văn, Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
81/PGDĐT 06/11/2019 Công văn, Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2019
1043/SNV-TCCCVC 04/09/2019 Công văn, Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và Danh sách quy hoạch đào tạo sau đại học cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
3866/BGDĐT-GDTH 26/08/2019 Công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
1110/UBND-KHTH 26/08/2019 Công văn, Nghị quyết, Văn bản của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
Trang 1 / 512345»