Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
160/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận
3549/KH-SGDĐT 27/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 của ngành GDĐT (Văn bản đến qua đường mạng)
177/KH-UBND 28/09/2021 Kế hoạch, Thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022
1639/BC-SGDĐT 05/07/2021 Kế hoạch, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022
05KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch, Kế hoạch sắp xếp trường, lớp và bố trí biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021
137/KH-UBND 13/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
88/KH-UBND 09/08/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
86/KH-BCĐ 26/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ 6 tháng cuối năm 2019
85/KH-UBND 25/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ
1256/KH-SGDĐT 23/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo
1180/KH-SGDĐT 09/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch của Sở GD&ĐT Kiên Giang về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
76/KH-UBND 12/06/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và tổ chức hoạt động thể thao trường học năm 2019 trên địa bàn huyenj Vĩnh Thuận
Trang 1 / 41234»