Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1639/BC-SGDĐT 05/07/2021 Kế hoạch, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022
05KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch, Kế hoạch sắp xếp trường, lớp và bố trí biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021
137/KH-UBND 13/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
88/KH-UBND 09/08/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
86/KH-BCĐ 26/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ 6 tháng cuối năm 2019
85/KH-UBND 25/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ
1256/KH-SGDĐT 23/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo
1180/KH-SGDĐT 09/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch của Sở GD&ĐT Kiên Giang về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
76/KH-UBND 12/06/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và tổ chức hoạt động thể thao trường học năm 2019 trên địa bàn huyenj Vĩnh Thuận
23-KH/BTG-TT.BDCT-P.GD&ĐT 30/05/2019 Kế hoạch, Văn bản khác, Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên báo, đài và Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2019
43/KH-UBND 28/03/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non trên dịa bàn huyện Vĩnh Thuận giai đoạn 2018-2025
163/KH-PGDĐT 27/12/2018 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức ngày hội giáo dục huyện Vĩnh Thuận lần thứ II năm học 2018-2019
Trang 1 / 41234»