Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Nghị định, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Nghị định, Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
71/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Nghị định, Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư. Các Nghị định 110/2004/NĐ-CP và 09/2010/NĐ-CP hết hiệu lực
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Nghị định, Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
135/2018/NĐ-CP 04/10/2018 Nghị định, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Nghị định, Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định, Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cám bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Kể từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.00 đồng (mức cũ là 1.210.000 đồng)
46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định, Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Trang 1 / 212»