Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
71/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Nghị định, Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư. Các Nghị định 110/2004/NĐ-CP và 09/2010/NĐ-CP hết hiệu lực
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Nghị định, Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
127/2018/NĐ-CP 21/09/2018 Nghị định, Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định, Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định, Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cám bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Kể từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.00 đồng (mức cũ là 1.210.000 đồng)
04/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định, Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định, Nghị định của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Nghị định, Nghị định 20 của chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định, Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Trang 1 / 212»