Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1738/BC-SGDĐT 19/07/2021 Báo cáo, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022
123/BC-UBND 13/05/2020 Báo cáo, UBND huyện Vĩnh Thuận Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận
93/BC-UBND 14/08/2019 Báo cáo, Báo cáo sơ kết công tác thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện Vĩnh Thuận.
1248/BC-SGDĐT 22/07/2019 Báo cáo, Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT Kiên Giang
350/BC-UBND 21/11/2018 Báo cáo, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh Kiên Gíng
45/BC-UBND 19/06/2017 Báo cáo, UBND huyện Vĩnh Thuận Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020.
128/BC-UBND 08/06/2017 Báo cáo, Báo cáo tình hình phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Kiên Giang
25/BC-PGDĐT 20/05/2017 Báo cáo, Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
15/BC-PGDĐT 13/04/2017 Báo cáo, Báo cáo cuộc thi tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam năm 2017
1202/BC-SGD&ĐT 03/08/2016 Báo cáo, Báo cáo Tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của sở GD&ĐT Kiên Giang
cv 17/08/2015 Báo cáo, Báo cáo công tác tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT vĩnh Thuận
1072/BC-SGDĐT 20/07/2015 Báo cáo, Tình hình thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 và nhu cầu tối thiểu để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
Trang 1 / 212»