Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08/CT-UBND 07/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang
666/CT-BGDĐT 24/08/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục
14/CT-TTg 24/03/2020 Chỉ thị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
31/CT-TTg 04/12/2019 Chỉ thị, Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
12/CT-UBND 19/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thi của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
2268/CT-BGDĐT 08/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
993/CT-BGDĐT 12/04/2019 Chỉ thị, Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chấn chỉnh trình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Chỉ thị, Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Chỉ thị, Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
1738/CT-UBND 18/08/2017 Chỉ thị, Chỉ thị của UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
Trang 1 / 212»