Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
167-HĐBT 28/09/1982 Công văn, Quyết định, Thông tư, Quyết định của Hội đồng bộ trưởng về ngày Nhà giáo Việt Nam
1738/BC-SGDĐT 19/07/2021 Báo cáo, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022
2536/QĐ-UBND 14/07/2021 Quyết định, Quyết định về việc hỗ trợ tiền thưởng cho học sinh tiêu biểu trong năm học 2020-2021
1639/BC-SGDĐT 05/07/2021 Kế hoạch, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022
1621_QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định, Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021
1621/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định, Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở.
03/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết, Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
89/QĐ-SGDĐT 09/02/2021 Quyết định, Quyết định về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản phát triển Giáo dục và Đào tạo cơ bản của tỉnh năm 2021 và hướng đến giai đoạn 2021-2025
01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
Trang 1 / 3612345»102030...Cuối »