Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
167-HĐBT 28/09/1982 Công văn, Quyết định, Thông tư, Quyết định của Hội đồng bộ trưởng về ngày Nhà giáo Việt Nam
89/QĐ-SGDĐT 09/02/2021 Quyết định, Quyết định về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản phát triển Giáo dục và Đào tạo cơ bản của tỉnh năm 2021 và hướng đến giai đoạn 2021-2025
01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
3355/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định, Quyết định về việc sáp nhập trường tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 vào trường trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1 thành trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1
3356/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định, Quyết định về việc sáp nhập trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 vào trường Tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Bình Bắc
3085/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định, Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận
08/CT-UBND 07/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
25/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Trang 1 / 3512345»102030...Cuối »