Lấy ý kiến nhà giáo được cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện Vĩnh Thuận công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Hội đồng tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận trong nhân dân đối với các nhà giáo sau đây:

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 16 năm 2023; Căn cứ Công văn số 7864/VP-KGVX ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023; Căn cứ Công văn số 3025/SGDĐT-VP ngày 10/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023.

Đến nay, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” huyện Vĩnh Thuận nhận được 17 hồ sơ đề nghị xét, tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Sau đây, Trang tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo  trân trọng giới thiệu danh sách 17 nhà giáo được cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023.

Danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023:

1. Bà: Lê Thị Anh Đào, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thị Trấn
2. Bà: Nguyễn Hồng Phượng, Giáo viên, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4
3. Bà: Đặng Thị Diễm Thuý, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thuận 1
4. Bà: Nguyễn Thị Cúc, Giáo viên, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1
5. Ông: Phan Văn Sơn, Giáo viên, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1
6. Bà: Võ Thị Hồng Cẩm, Giáo viên, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1
7. Ông: Mai Văn Oanh, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Thuận 2
8. Bà: Trịnh Thị Thuỳ Nhi, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Bắc
9. Ông: Trần Văn Út Em, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam
10. Ông: Nguyễn Văn Tân, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận
11. Bà: Huỳnh Thị Mai Anh, Giáo viên, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3
12. Bà: Đặng Thị Dình, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông
13. Bà: Ngô Thị Thu Thuỷ, Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Phong Đông
14. Bà: Lê Thị Phương Chi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phong 2
15. Bà: Phạm Thị Diên, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1
16. Ông: Vũ Hữu Thanh, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1
17. Bà: Nguyễn Thị Thu Nga, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” huyện Vĩnh Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, đơn vị trường học trực thuộc – lưu ý tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 27/2015 “Có phẩm chất đạo đức tốt, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao” – những ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận qua bộ phận Thi đua – Khen thưởng, email: khenthuong@vinhthuan.edu.vn trước ngày 28 tháng 12 năm 2022 để tổng hợp.

Thành tích cá nhân 17 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu rtú lần thứ 16 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1DxGo-dS1nhl1UJng_ppZ_YmMEze9ICxtR3bIQFgYSgk/edit