Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
10/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết, Quy định việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
31/2022/NQ-HĐND 05/08/2022 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên giang quy định mức thu học phí đối với đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên GIang năm học 2022-2023
25/2022/NQ-HĐND 05/08/2022 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh Kiên GIang
12/2021/NQ-HĐND 13/12/2021 Nghị quyết, Quy định mức tiền công thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi , cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
03/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết, Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
1110/UBND-KHTH 26/08/2019 Công văn, Nghị quyết, Văn bản của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
234/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
223/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Nghị quyết mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
233/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020
228/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước
181/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Nghị quyết, Định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang
195/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Nghị quyết, Nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
Trang 1 / 212»