03/NQ-UBBC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 03/NQ-UBBC
Ngày ban hành 31/05/2021
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
Xem văn bản Xem Online
Tải về