Báo cáo trực tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát tình hình triển khai Chương trình sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 theo chương trình GDPT 2018

– Đối tượng: cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 3, lớp 7

– Hình thức: trực tuyến

Nội dung khảo sát thông qua link trực tuyến: https://gesd.edu.vn/khaosat/9/

Thời gian kết thúc khảo sát: 15/9/2023


Khảo sát xây dựng Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên

Cán bộ quản lý và giáo viên hoàn thành trước ngày 25/8/2023

+ Mỗi trường 01 cán bộ quản lý (hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng) thực hiện khảo sát tại: https://bit.ly/cbql2023
+ Mỗi trường 01 giáo viên tiếng Anh thực hiện khảo sát tại: https://bit.ly/giaovien2023

Học sinh hoàn thành trước ngày 10/9/2023

+ Mỗi trường chọn ít nhất 20% số học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 đã tham gia học Tiếng Anh theo chương trình GDPT 2018 thực hiện khảo sát tại: https://bit.ly/hocsinh2023

Báo cáo hiện trạng trường, lớp học

1- Mẫu giáo             2– Tiểu học           3– TH&THCS          4– Trung học cơ sở

30/30 trường_Báo cáo hiện trạng điểm trường, lớp, học sinh, phòng học