Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

Tăng cường triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

trong các trường trung học cơ sở

Báo cáo chính trị hè 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Chuyên đề 1:  Phòng bệnh, an toàn và sơ cấp cứu cho trẻ trong trường Mầm non
Nội dung 1:  Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục mầm non
Nội dung 2: Sinh hoạt tổ chuyên môn – hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
Nội dung 3: Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em viêm đường hô hấp và tiêu chảy
Nội dung 4:     Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non.
Nội dung 5: Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với bối cảnh địa phương
Nội dung 6: Phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non
Nội dung 7: Vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non
Nội dung 8:  Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
Chuyên đề   6: Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá Kết quả học tập trong giảng dạy môn tiếng Anh cho học sinh Tiểu học
Chuyên đề 7: Một số kỹ thuật dạy học tích cực để đáp ứng yêu cầu SGK tiểu học mới
Chuyên đề 8: Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học
Chuyên đề 9: Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý ở trường Tiểu và công tác giáo dục phối hợp giữa gia đinh – Nhà trường – Xã hội.
Chuyên đề 10:

Dạy học tích hợp môn Khoa học xã hội trung học cơ sở

Dạy học tích cực các môn khoa học xã hội trung học cơ sở

Chuyên đề 11:

Dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên trung học cơ sở

Bài thuyết trình của các nhóm 

Chuyên đề 15: Công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông (QĐ 1876 BGD 21/05/2018)
Chuyên đề 19: Công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường học
Chuyên đề 20: Bồi dưỡng kỹ năng công tác tham mưu, triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học