Bồi dưỡng kỹ năng công tác tham mưu, triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bồi dưỡng kỹ năng công tác tham mưu, triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin chuyên-đề-20_bồi-dưỡng-kỉ-năng-sống-công-tác-tham-mưu.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 122.89 kB
Ngày chia sẻ 01/08/2019
Lượt xem 394
Lượt tải 57
Xem tài liệu Xem Online
Tải về