1814/KL-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1814/KL-BGDĐT
Ngày ban hành 30/01/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Xem văn bản Xem Online
Tải về