Báo cáo tháng 11 – Kế hoạch tháng 12

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

  1. Tổ chức nhân sự và thi đua

Tham mưu UBND huyện  tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016, kết quả có 99 thí sinh đăng ký dự tuyển trên 55 chỉ tiêu tuyển dụng; tổ chức họp giao ban lần thứ nhất Khối thi đua số 7 các Phòng Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn các khối thi đua mầm non, tiểu học, THCS tổ chức Hội nghị giao ban ký kết giao ước thi đua.

  1. Tài chính và CSVC

Cân đối cho các đơn vị bổ sung kinh phí tăng mức lương cơ sở,  chỉ đạo các đơn vị rút kinh phí tháng 12, chi trả chênh lệch lương cơ sở, nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên năm 2016, theo dõi việc rút và quyết toán ngân sách các đơn vị; kiểm tra lập hồ sơ, quyết toán.

  1. Giáo dục mầm non

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trường MG Thị Trấn, MG Bình Minh, MG Vĩnh Bình Bắc đạt chuẩn quốc gia; chỉ đạo các đơn vị trường mẫu giáo thi an toàn giao thông cho trẻ.

  1. Giáo dục tiểu học

Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ quản lý và giáo viên 2 chuyên đề “Nâng cao năng lực nói, viết cho học sinh tiểu học”; “Dạy học theo hướng trãi nghiệm và sáng tạo trong các môn học”; Tổ chức kiểm tra tư vấn dạy học Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục và dạy học theo mô hình trường học mới (đợt 1: 7 đơn vị)

  1. Giáo dục trung học cơ sở

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên chuyên 2 chuyên đề; hướng dẫn kiểm tra kỳ I và sơ kết năm học 2016-2017; kiểm tra, dự giờ, tư vấn trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc; hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngoài trường TH Vĩnh Bình Bắc 4 và trường TH&THCS Phong Đông; nghiệm thu sản phẩm nghiên cứu khoa học 4 trường (THCS Vĩnh Phong 2, THCS Vĩnh Bình Nam 1, THCS Vĩnh Thuận, TH&THCS Phong Đông).

  1. Công tác phổ cập và chống mù chữ

          Hướng dẫn các đơn vị nhập dữ liệu vào phần mềm Hệ thống phần mềm Thông tin phổ cập giáo dục và chống mù chữ. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công nhận các đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2016. Triển khai Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục, xoá mù chữ giai đoạn 2016-2020.

  1. Công nghệ thông tin

Duy trì hệ thống trang tin điện tử và email nội bộ. Chấm bài giảng điện tử cập huyện và tuyển chọn bài giảng điện tử dự thi cấp tỉnh. Tham gia thanh tra chuyên ngành.

  1. Tổng hợp và thống kê

  8.1   Lớp và học sinh

 Năm học 2016-2017 toàn huyện 595 lớp, 12.693 học sinh, chia ra:  Mầm non 69 lớp/1840 cháu, Tiểu học 400 lớp/ 8687 học sinh, Trung học cơ sở  126 lớp/3893 học sinh. So đầu năm học giảm 113 em, tỉ lệ 0,17%.

 8.2. Cơ sở vật chất

 Tổng số hiện có 513 phòng, trong đó kiên cố tổng số 293 phòng, phòng cấp 4 tổng số 220 phòng, chia ra: Mẫu giáo 69 phòng, Tiểu học 318 phòng, Trung học cơ sở 126 phòng.

8.3. Nhân sự

Toàn ngành có 1.126 (không tính 17 bảo vệ), giảm so cùng kỳ 24 nhân sự; Trong tổng số nữ 524, tỉ lệ 46.5%; Dân tộc 51, tỉ lệ 4.5%; Chia ra cán bộ quản lý 71, Giáo viên và Tổng phụ trách đội 937, nhân viên 118. Trình độ chuyên môn đào tạo từ chuẩn trở lên 1.119, tỉ lệ 99,4%; giảm 24, tỉ lệ 2.1%, trong đó trình độ trên chuẩn 863, tỉ lệ 83.2%, tăng 7, tỉ lệ 0.8%, chia ra:

Mầm non: Tổng số 127, chia ra: Cán bộ quản lý 14, nhân viên 20, giáo viên 93. Trình độ trên chuẩn 74, tỉ lệ  58.3%; chuẩn trở lên 125, tỉ lệ 98.4%; chưa chuẩn 02, tỉ lệ 1.6%.

Tiểu học: Tổng số 676, chia ra: Cán bộ quản lý 33, Nhân viên 46, Giáo viên và Tổng phụ trách đội 597. Trình độ trên chuẩn 555, tỉ lệ 82.1%; chuẩn trở lên  673, tỉ lệ 99,6%; chưa chuẩn 3, tỉ lệ 0,4%.

Trung học cơ sở: Tổng số 323, chia ra: Cán bộ quản lý 24, Nhân viên 52, Giáo viên và Tổng phụ trách Đội 247. Trình độ trên chuẩn 234, tỉ lệ 72.4%; đạt chuẩn trở lên 308, tỉ lệ 95.4%, chưa chuẩn 15, tỉ lệ 4.6%.

8.3. Phát triển đảng theo Chỉ thị 34: Tổng số có 32 chi bộ/33 trường, 661 đảng viên/1.137 nhân sự, tỉ lệ 58,1%.

  1. Đánh giá công tác 11 tháng đầu năm 2016

Triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Tham mưu UBND huyện thông báo và nhận hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2016; tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS; thành lập các tổ tư vấn các trường vận dụng mô hình trường học mới và giảng dạy tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục; hỗ trợ kỹ thuật xuây dựng 2 trường đề nghị đánh giá ngoài và các trường duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

PHẦN II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  THÁNG 12 NĂM 2016

1. Tổ chức nhân sự và thi đua

Tiếp tục tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016, tham mưu UBND huyện duyệt kết quả tuyển dụng. Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc đối với giáo viên mới tuyển dụng. Hướng dẫn tổ chức lễ 20/11. Phối hợp Phòng Nội vụ bổ nhiệm cán bộ quản lý và luân chuyển vị trí Kế toán.

2. Tài chính và cơ sở vật chất

Cân đối cho các đơn vị rút kinh phí tháng 12 năm 2016, theo dõi việc rút và quyết toán ngân sách các đơn vị; tổng hợp dự toán năm 2017 và quyết toán năm 2016; kiểm tra lập hồ sơ, quyết toán, quản lý cơ sở vật chất nhất là các phòng máy tính.

3. Giáo dục mầm non

Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện công nhận trường Mẫu giáo Thị Trấn, MG Bình Minh, MG Vĩnh Bình Bắc  đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh về kiểm tra công nhận; Tổ chức hôi thi an toàn giao thông cấp huyện.

4. Giáo dục tiểu học

Tiếp tục kiểm tra kỹ thuật công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đơn vị Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2, tiểu học Vĩnh Bình Nam 4, tiểu học Vĩnh Phong 1, TH Thị Trấn 1. Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công nhận lại đơn vị Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 và công nhận mức độ 2 đơn vị Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh về kiểm tra công nhận.

          Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi lần thứ nhất cho 61 giáo viên đăng ký tham gia.

          Tiếp đón đoàn giao lưu học hỏi kinh nghiệm thuộc chương trình SEQAP của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, đoàn giao lưu tại trường Tiểu học Vĩnh Phong 1 (thời gian ngày 01/12/2015)

          Chỉ đạo tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ I.

5. Giáo dục Trung học cơ sở

Hỗ trơ kỹ thuật hồ sơ công nhận lại trường THCS Vĩnh Bình Nam 1, trường THCS Tân Thuận 2 đạt chuẩn quốc gia; Dự tổ chức ngày Nhà giáo 20-11;

Tổ chức chấm cuộc thi “vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn”, cuộc thi “dạy học theo chủ đề tích hợp”; tổ chức hội thi giải Toán bằng tiếng Anh lớp 8 (27/11/2016); tổ chức thi học sinh giỏi THCS (01/12/2016); phát động cuộc thi học sinh thi tiếng Anh trực tuyến OSE trên trang trường học kết nối. Thành lập đội tuyển, dự học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thành lập đoàn gồm 4 trường dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (3-6/11/2016)

Chỉ đạo kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017.

Hỗ trợ kỹ thuật tự đánh giá trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2, tiểu học Vĩnh Bình Nam 4.

6. Công tác phổ cập giáo dục

– Ngày 25/11/2016 (Văn bản 02 là ngày 30/9/2016), các xã, thị trấn hoàn tất hồ sơ (theo mục 4.2- của Văn bản 02) và gửi cho cấp huyện 02 bộ. Nơi nhận bộ phận chuyên môn hoặc văn thư Phòng GD&ĐT.

– Ngày 25/11/2016 đến ngày 30/11/2016, huyện thẩm định hồ sơ, đối chiếu dữ liệu trong hồ sơ với số liệu trên phần mềm hệ thống.

– Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 10/12/2016, huyện thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận hoặc công nhận lại đối với những đơn vị đáp ứng điều kiện theo quy định.

– Từ ngày 11/12/2016 đến 15/12/2016, hoàn thiện hồ sơ cấp huyện và đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận.

7. Công nghệ thông tin

Chấm bài giảng điện tử chủ đề “Dư địa chí và các môn học” năm học 2016-2017; tuyển chọn bài giảng dự thi cấp tỉnh.

Tuyển chọn bài giảng dự thi cấp quốc gia.

Triển khai và chỉ đạo các trường tổ chức các cuộc thi qua mạng năm học 2016-2017: Thi Olympic tiếng anh (IOE); Violympic toán tiếng việt và toán tiếng anh; Giao thông học đường.

8. Tổng hợp và thống kê:

Báo cáo công tác tháng 12 và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2016; tổng hợp báo cáo sơ kết kỳ I và nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017; tổng hợp báo cáo thống kê giữa năm học và cập nhật vào phần mềm thongke.smas.edu.vn