Chi bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông tổ chức Đại hội, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 02/11/2019, Chi bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận Đại hội, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022, có 45 đảng viên về tham dự.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao; nhiệm vụ năm học, gắn với các cuộc vận động và các phong trào khác của trường, của ngành và địa phương phát động. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Trường kết hợp với gia đình học sinh, các đoàn thể xã hội giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục tình yêu thương con người, yêu mến bạn bè, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, kính trọng thầy cô, cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước. Qua hai năm học, học sinh có đạo đức khá trở lên đạt 97%, học sinh xếp loại đạo đức yếu giảm xuống rõ rệt. Thực hiện phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, trường đã tổ chức ngoại khoá cho học sinh, thi tìm hiểu về Đoàn, Đảng, về trật tự an toàn giao thông. Phát động phong trào thi đua trong học sinh nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước khích lệ học sinh học tập ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động; Chỉ đạo công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức như tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật, thai sản, tử tuất nhân dịp lễ, tết; tham mưu Chi bộ, phối hợp với thủ trưởng đơn vị tranh thủ Liên đoàn lao động huyện xét tặng 02 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp tín chấp vay vốn để cải thiện đời sống cho giáo viên. Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gây quỹ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ, Chỉ bộ chỉ đạo Công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch vận động và hỗ trợ cho 06 đảng viên khó khăn, hỗ trợ 45 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xét nâng lương thường xuyên 39 đồng chí, nâng phụ cấp thâm niên 143 đồng chí và nâng lương trước hạn cho CB-GV-CNV 10 trường hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức thi thăng hạng 5 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ trường tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, giáo viên. Phấn đấu có 100% cán bộ, đảng viên, 100% đoàn viên được tiếp thu. Hằng năm có 100% đảng viên tiếp thu và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hằng năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Hằng năm phấn đấu đạt các danh hiệu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở đạt 15% trở lên; hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt 100%; Công đoàn cơ sở đạt “Vững mạnh”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt “Chi đoàn vững mạnh”. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 17%; giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt 5%. Chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm là 15%; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện là 15%; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh là 5%; đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp giáo viên hằng năm, năm sau cao hơn năm trước. Huy động học sinh 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 99% trở lên; huy động học sinh hết chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt từ tỷ lệ 98% trở lên; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, tổ chức 02 buổi ngoại khoá cho học sinh mỗi năm học, thi tìm hiểu về Đảng, Đoàn, về trật tự an toàn giao thông; phấn đấu 100% đảng viên, giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào do ngành, địa phương phát động.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí và Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí.

Ban chi ủy khóa mới ra mắt đại hội

Diễm Trang